Ellen Deckwitz: 'Ik veranderde in een soort linguïstische Freek Vonk'

Afgelopen maand was ik voor onderzoek in Suriname, en hoewel ik me vooral bezig wilde houden met de gastronomische kanten van het land, kroop het bloed waar het niet gaan kan en liep ik op een gege

Ellen Deckwitz: kennis Middelnederlands goed voor onze zelfbeheersing en realiteitszin

Het mooist zijn de dingen die voorbij zijn, zeker als het om taal gaat.

Ellen Deckwitz: 'Ja, dan wilde ik toch wel even een knotwilg aanvallen'.

De Italiaanse filosoof Paul Virilio schreef eens dat degene die de trein ontwierp, ook degene was die het treinongeluk in het leven riep.

Ellen Deckwitz: ik wil niet de hoop verliezen dat wij meer delen dan alleen een taal

Laatst maakte iemand me erop attent dat ik mijn zinnen regelmatig afsluit met ‘enzovoort, enzovoort’.

Ellen Deckwitz had die ochtend gezien dat zij geen jongere meer is.

Afgelopen week gaf ik workshops op een middelbare school en toen ik het lokaal binnenliep, werd er volgens mij Nederlands gesproken, maar helemaal zeker weten deed ik het niet.

Onlangs zat ik aan tafel met een taalwetenschapper die mij vertelde waarom er voor hetzelfde stuk vlees in het Engels verschillende woorden bestaan.

Ellen Deckwitz: Nederlands begon met het vrijmaken van slaven

Stel, je bent verliefd. Dat kan de beste overkomen. Het is dan lastig om te bepalen op welk moment je iemand meer dan leuk begon te vinden.

Ellen Deckwitz: natuurlijk zijn mannen fantastisch

‘Soms wou ik,’ zegt Tristan, mijn twaalfjarige buurman, ’dat je gewoon emoticons kan gebruiken terwijl je met iemand praat! Dat is veel duidelijker.’

Ellen Deckwitz: en daarom, beste lezer, stel ik voor dat we vanaf heden ...

Raadseltje: wat is het schadelijkste woord van onze taal?

Ellen Deckwitz

Afgelopen week is het nieuwe seizoen van de serie Game of Thrones weer van start gegaan, waardoor mijn bewondering voor taal alleen maar is toegenomen.

Ellen Deckwitz

Vlak na de groeispurt had ik verkering met een Braziliaan, waardoor ik allerlei onvertaalbare woorden ontdekte.

Ellen Deckwitz

De afgelopen weken werd er op de stations reclame gemaakt voor plantaardige kipstukcjes. U leest het goed: stukcjes, met ‘kc’.

Veel mensen hebben geen idee hoe ze moeten beginnen met poëzie. De meesten zijn algauw ontmoedigd wanneer ze een gedicht niet meteen snappen.

Jan Mulder

In mijn vakgebied, voetbaltaal, is al enige tijd een opvallende evolutie gaande betreffende het voorzetsel 'van'.

'De meeste stiefmoeders doen juist lief: ze maken eten dat je lekker vindt en doen er haast geen vergif in.' (Uit: Nu in handige meeneemverpakking van Ted van Lieshout)

Toen ik 18 was, las ik De voorstad groeit van Louis Paul Boon.

Kees Beekmans

Ook in de Caraïben wordt Nederlands gesproken. En u kunt wel bedenken dat dat niet hetzelfde taaltje is dat u in het tv-journaal hoort. 

Ann De Craemer

Toen in juni voor duizenden Vlaamse studenten het einde van de examens in zicht was, verscheen in De Morgen een artikel over de ergernis van professoren over de taalfouten van hun studenten.

Komma

De juf zei dat zinnen nooit mochten beginnen met ‘en’. En dat er geen, nóóit zelfs, een komma voor ‘en’ mocht staan.

Arnon Grunberg

Maakt het uit in welke taal je met de therapeut spreekt; in je eigen taal of in een tweede of derde taal?

Celia Ledoux

Tot mijn derde verborg mijn moeder me in ons dorp. Buitenechtelijk kind, decente familie. Toen werd mijn vitamine D-gebrek door zondeficiëntie zo ernstig, dat ze richting grote stad vluchtte.

Jan Mulder

Langzaam maar zeker begin ik te wennen aan de emancipatie in onze taal.

De verwerpelijke aanslag op Charlie Hebdo heeft indirect de macht van potlood en pen weer ontbloot. Ja, een tekening kan sterker zijn dan een kalasjnikov.

Het is zomaar de achttiende letter uit het alfabet. Maar zeg nooit ‘zomaar’ tegen de r, want er is in het Nederlands geen andere klank met zoveel uitspraakvarianten. 

Piet wel of Piet niet? Dat is de kwestie die dezer dagen Nederlanders en Belgen (witte en zwarte) bezig houdt. Discussie hier, discussie daar - en het eind is nog niet in zicht.

Margot Vanderstraeten

Ik heb zojuist de eerste gecorrigeerde versie van mijn manuscript ontvangen. Dat is, om velerlei redenen, een spannend moment. Een van die redenen betreft de taal.

Jan Mulder

Immers, echter, vrijwel: wat moet ik ermee? Willem Frederik Hermans zei het al. Maar ze zijn onuitroeibaar, immers en echter zijn voor eeuwig onder ons.

Toren van Babel

Ooit, zo vertelt het Oude Testament ons, spraken alle mensen dezelfde taal.

Jorgen Raymann

Generatiekloven zijn zo oud als de mensheid. Elke generatie heeft zijn eigen gewoontes, uitvindingen, revoluties, muziek maar vooral taalgebruik.

Pagina's