Taalcompetentie: het geheel aan kennis, vaardigheden en attitude om taal en tekst te kunnen begrijpen en gebruiken

Iedereen Taalcompetent! Dat is de titel van een onlangs verschenen visienota over duurzaam, eigentijds en ambitieus onderwijs Nederlands in de 21ste eeuw.

Groningse aardigheid werd wereldwijd succes

In 2015 haalde het Talencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) het landelijke nieuws.