Actueel

 
19 oktober, 2017 - 12:28

Overleg over taalvariatie

Op dinsdag 17 oktober hebben vertegenwoordigers van het Limburgs, het Nedersaksisch en het Fries samengezeten met algemeen secretaris Hans Bennis van de Taalunie en enkele betrokken medewerkers van het Algemeen Secretariaat.

Aanleiding voor de bijeenkomst was de presentatie van de eerste resultaten van het onderzoek naar de 'Staat van het Nederlands' eerder dit jaar. Daarbij hebben met name vertegenwoordigers van het Limburgs en het Nedersaksisch aangegeven zich onvoldoende gezien te voelen. De algemeen secretaris heeft hen daarop uitgenodigd voor een gesprek.

Tijdens het overleg is besproken hoe in de vervolgonderzoeken naar de ‘Staat van het Nederlands’ gerichter aandacht kan worden besteed aan taalvariatie binnen en naast het Nederlands. Het Algemeen Secretariaat zal samen met de onderzoekers bekijken welke aanpassingen daartoe kunnen worden doorgevoerd. Het Algemeen Secretariaat vindt aandacht voor taalvariatie binnen Nederland en Vlaanderen vanzelfsprekend van groot belang en wil daarbij ook andere deskundigen betrekken.

Op dit moment is het Algemeen Secretariaat ook bezig met een traject om de Taalunievisie op taalvariatie te herbekijken en waar nodig aan te vullen of bij te stellen. De laatste visietekst van de Taalunie op taalvariatie dateert reeds uit 2003. De komende tijd krijgt het onderwerp dus ook hernieuwde beleidsmatige aandacht.