Editie februari 2018

 

Rubriek: 
Auteur: 
Taaltelefoon

Haal de fout uit de zin

Onderstaande zin bevat één fout. Ziet u welke?

Als je ooit ’s vijf minuten tijd hebt, zal ik je haarfijn uit de doeken doen waarom millenials geen egocentrische en gepamperde hipsters zijn.

 

 

*

 

 

**

 

 

***

 

 

Correct is millennials, met twee l’en en twee n’en. Dat heeft te maken met de etymologie van het woord. Het woord is gebaseerd op de Latijnse woorden mille ('duizend') en annus ('jaar'). Die dubbele -n van annus zit ook nog in decennium, millennium en biënnale.