Editie november 2016

 

De scheiding van het koppel ...
Rubriek: 
Auteur: 
Taaltelefoon

Haal de fout uit de zin

De scheiding van het koppel ...

Onderstaande zin bevat één fout. Ziet u welke?

Evenmin als Jennifer wil ik geen uitspraak doen over de scheiding van het koppel.

 

*

 

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

Geen uitspraak is niet correct in deze zin als de ik-persoon net als Jennifer geen uitspraak wil doen. Wel correct is een uitspraak: Evenmin als Jennifer wil ik een uitspraak doen over ... De ontkenning is al besloten in de combinatie evenmin als. De toevoeging van geen zou een dubbele ontkenning tot resultaat hebben. Zie het advies op taaladvies.net