"
Ga naar de inhoud

Reacties plaatsen op Taalunie:Bericht

Voor het plaatsen van reacties op Taalunie:Bericht hanteren we enkele spelregels. Reacties moeten tot doel hebben om te informeren of te overtuigen. Respecteer andermans mening. Wees altijd beleefd. De volgende gebruikersvoorwaarden zijn daarom van toepassing:

Reacties worden in principe altijd geplaatst, behalve:

  • ongewenste reclameberichten (spam)
  • reacties die discriminerend, bedreigend, beledigend, kwetsend of vulgair zijn
  • reacties die opzettelijk onjuiste informatie bevatten
  • reacties waarmee materiaal wordt verspreid (zoals virussen) dat schadelijk is voor de werking van onze websites en/of schadelijk is voor gebruikers van onze websites
  • reacties waardoor het functioneren van onze websites wordt belemmerd
  • reacties die meerdere malen op de site zijn geplaatst; de redactie laat in dit geval één van deze reacties staan
  • reacties waarin mensen persoonlijk worden aangevallen
  • reacties die bestaan uit externe url’s of externe content zonder dat dit inhoudelijk iets toevoegt aan de discussie over het artikel.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waar onze websites naar linken.