"
Ga naar de inhoud

Ambassadeurs in de lesbanken

Auteur: 
Vicky Puls
Datum: 
2/11/2017

De Warande, Brussel, woensdagochtend 8.30 uur. Zoals elke week komt een internationaal gezelschap hier bijeen voor een beginnerscursus Nederlands. Het is niet het eerste het beste gezelschap, het gaat om een groep buitenlandse ambassadeurs. Op initiatief van de Vlaamse overheid krijgen zij taalcursussen Nederlands aangeboden op een stijlvolle ontmoetingsplek. De cursus Nederlands is onderdeel van een programma dat ooit als Focus on Flanders werd opgestart. Naast de taallessen krijgen de ambassadeurs een toelichting op het beleid van de Vlaamse overheid in lunchsessies met ministers uit Vlaanderen.

Sinds 2011 hebben al 35 ambassadeurs een cursus Nederlands gevolgd via De Warande.

‘In Brussel zijn veel landen vertegenwoordigd. Het aantal overschrijdt inmiddels de 180. In veel van deze landen heerst de perceptie dat België een (grotendeels) Franstalig land is.’ Aan het woord is Nina De Meire, Protocolchef bij het Departement Buitenlandse Zaken van de Vlaamse overheid. ‘De Vlaamse regering laat diplomaten en andere vertegenwoordigers graag ervaren dat dit niet de hele realiteit is. België is immers ook Nederlandstalig. Enerzijds is dit een gebaar van gastvrijheid. Anderzijds, en dat is nog belangrijker, krijgen diplomaten zo een eerste contact met de Nederlandse taal en worden ze zich bewust van de belangrijke positie die het Nederlands heeft. Ambassadeurs hebben hiermee de mogelijkheid om, naast Franstalige media, ook Nederlandstalige nieuwsbronnen te raadplegen. De berichtgeving die zij tot zich nemen is hiermee veelzijdiger en het nieuws wordt voor hen vanuit meerdere perspectieven belicht. Tot slot is de kans op misverstanden en miscommunicatie minder groot.’

Netwerk

Sinds 2011 hebben al 35 ambassadeurs een cursus Nederlands gevolgd via De Warande. De lessen van dit jaar zijn gestart in september. In december loopt de reeks van 10 lessen (in totaal 35 uur) weer af. Kate Luysterborg, trainer Nederlands, vertelt: ‘De cursisten van dit jaar hebben diverse taalachtergronden en zijn afkomstig van vier verschillende continenten. De sfeer is even los en ontspannen als in andere groepen, de deelnemers nemen de lessen en de kans die ze krijgen serieus maar het is voor hen ook een ontspanning tussen al hun andere professionele activiteiten. Het is een gemotiveerd en dankbaar publiek. De lessen gaan verder dan puur het aanleren van het Nederlands, zo is er ook ruimte voor onze cultuur en leren de deelnemers elkaar beter kennen. Tussen bepaalde deelnemers was er al een goede band omdat ze bijvoorbeeld dezelfde taal spreken (zo zijn er meerdere ambassadeurs die Spaanstalig zijn), anderen kenden elkaar niet of minder en breiden dankzij deze lessen hun netwerk uit.’

De ambassadeur sprak vlot een aantal zinnetjes in het Nederlands aan het begin en het einde van haar toespraak.

De praktijk

Kate Luysterborg: ‘Ik werd pasgeleden door een van de ambassadeurs uitgenodigd op een receptie naar aanleiding van een nationale feestdag. Daar sprak zij vlot een aantal zinnetjes in het Nederlands aan het begin en het einde van de toespraak. In vrijwel elke officiële toespraak die ambassadeurs geven staan er wel een paar zinnen in het Nederlands. Vroeger schreven de ambassadeurs fonetisch uit hoe ze de woorden moesten uitspreken. Dankzij de lessen gaat het uitspreken nu veel gemakkelijker en begrijpen ze ook wat ze zeggen. De lessen helpen hen ook om bij contacten met zakenmensen of anderen gemakkelijker het ijs te breken door de persoon in het Nederlands te begroeten, welkom te heten of te vragen hoe het gaat. Daarnaast is de cursus nuttig voor een betere integratie in Vlaanderen: ze leren bij over de Vlaamse cultuur en hoe ze iets kunnen bestellen in het restaurant. Gemiddeld behalen de ambassadeurs een A1-/A1 niveau na de 35 uur les.’

Leergierig

Na afloop vindt een evaluatie van de cursus plaats. Tot nu toe zijn de lessen steeds positief ontvangen. De ambassadeurs ervaren het als positief dat ze de kans krijgen om in contact te komen met het Nederlands en de Vlaamse/Belgische cultuur en zijn blij dat ze die kans krijgen. Nina De Meire: ‘De deelnemers zijn doorgaans leergierig en geëngageerd. We nemen hun inbreng mee in het vaststellen van het programma van hun opvolgers. Zo bieden we nu, op verzoek van eerdere deelnemers, de cursus wekelijks aan in plaats van een tweewekelijks en zijn de lessen van de middag naar de ochtend verplaatst. Dikwijls komen er ook verzoeken van andere medewerkers op de ambassade of zij kunnen deelnemen aan de cursus. Dat is op dit moment nog niet mogelijk, de focus ligt vooralsnog op de ambassadeurs.’

‘Als ambassadeur vond ik het een teken van respect om de lokale talen te spreken.’

Uitdaging

Howard W. Gutman was van 2009 tot 2013 ambassadeur in België, tijdens het presidentschap van Barack Obama. Hij bezocht, als eerste en enige ambassadeur, alle 589 gemeenten in België en hechtte er groot belang aan het Nederlands en het Frans te beheersen. ‘Als ambassadeur vond ik het een teken van respect om de lokale talen te spreken. Vanwege de Germaanse oorsprong van het Nederlands, waarbij werkwoorden aan het eind worden geplaatst, vond ik met name de woordvolgorde een grote uitdaging. Bovendien neemt iedereen graag de moeite Engels te spreken, waardoor het lastig is om veel verder te komen dan het alledaagse taalgebruik. Toch was het leuk om Nederlands te leren, ik vind het een mooie taal.’ 

De taalcursussen voor ambassadeurs op de Warande worden al tien jaar gegeven door BLCC, dochter van KU Leuven. Er is ruimte voor zeven tot acht ambassadeurs; dit zijn mensen die nog geen voorkennis van het Nederlands hebben. 

Reactie toevoegen

Voor een goed verloop van de reacties op onze berichten, hanteren we enkele spelregels. Publicatie van uw reactie vindt plaats na beoordeling door de redactie op deze spelregels.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.