"
Ga naar de inhoud

Feit is dat tig maximaal goed is

Datum: 
21/5/2014

Taal is altijd in beweging en verschilt vaak van regio tot regio. Daarom is het ook niet verwonderlijk dat je af en toe een taalvraag hebt. In deze rubriek belichten we een aantal recente vragen van taalgebruikers op taaladvies.net

Tig 

Is het gebruik van tig correct om een onbepaalde grote hoeveelheid weer te geven, bijvoorbeeld tig gevallen van belastingfraude?

 • Ja, tig is standaardtaal in Nederland. Het is informeel taalgebruik. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn veel, vele, heel veel.
 • Lees meer op Taaladvies.net

Maximum / maximaal

Wat is correct: Je mag er maximaal dertig rijden of Je mag er maximum dertig rijden?

 • Je mag er maximaal dertig rijden is standaardtaal in het hele taalgebied. Je mag er maximum dertig rijden is standaardtaal in België.
 • De woorden maximaal en minimaal kunnen in de standaardtaal als bijvoeglijk naamwoord én als bijwoord gebruikt worden.
 • De woorden maximum en minimum zijn zelfstandige naamwoorden, en kunnen worden gebruikt als linkerdeel van een samenstelling, bijvoorbeeld in de maximumsnelheid.
 • In België worden maximum en minimum ook als bijwoord gebruikt: maximum dertig rijden.
 • Lees meer

Feit is

Is het correct om een zin te beginnen met feit is, doel is, voorwaarde is, reden is zonder lidwoord?

 • Ja, dergelijke constructies zijn correct aan het begin van een zin. Ze zijn typisch voor journalistieke taal.
 • Het is uiteraard ook correct om hier wél een lidwoord te gebruiken:
  - Doel blijft om het project helemaal afgerond te hebben voor het einde van het jaar.
  - Het doel blijft om het project helemaal afgerond te hebben voor het einde van het jaar.
 • Lees meer

Datumnotatie

Wat is de correcte notatie van een datum?

 • In gewone lopende tekst en bovenaan in een brief heeft 14 september 2014 de voorkeur.
 • De verkorte notatie krijgt streepjes of punten: 14-09-2014, 14.09.2014.
 • In een internationale context of wanneer er op de datum gesorteerd moet kunnen worden, is de volgorde omgekeerd: 20140914, 2014-09-14.
 • Lees meer

Laatste / jongste (de - aflevering van het tijdschrift)

Is het correct om te zeggen de laatste aflevering (van een tijdschrift), als je 'de laatstverschenen aflevering' bedoelt, of moet je in dat geval de jongste aflevering zeggen?

 • Er is niets mis met het gebruik van laatste in de betekenis 'laatstverschenen', ook niet als er nog meer afleveringen volgen.
 • Het woord laatste kan ook betekenen: 'voorlopig de laatste' of 'tot nog toe de laatste', bijvoorbeeld in: ‘dat staat in de laatste aflevering van het maandblad’.
 • Lees meer

Reactie toevoegen

Voor een goed verloop van de reacties op onze berichten, hanteren we enkele spelregels. Publicatie van uw reactie vindt plaats na beoordeling door de redactie op deze spelregels.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.