"
Ga naar de inhoud

Hebt u deze nieuwe woorden al gebruikt?

Auteur: 
Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL)
Datum: 
23/9/2014

Talen bewegen mee met hun tijd en met de mensen die ze spreken. Ook het Nederlands! Dagelijks zien nieuwe woorden en begrippen het licht. Kende u deze al?

  • antibladerlaser - laser die door de Nederlandse Spoorwegen in de herfst wordt ingezet om aangekoekte bladeren van de rails te verwijderen, zodat de treinen ongestoord kunnen blijven rijden.
  • boycotgroente - partij groente die door de Nederlandse overheid uit de handel is genomen vanwege de boycot door Rusland (importstop). Deze groente wordt aan voedselbanken aangeboden om verder verdeeld te worden.
  • generatieverzuiling - vorm van verzuiling waarbij de scheiding wordt gemaakt op basis van leeftijd.
  • kalifaatvrije benzine / olie - benzine en olie die geen grondstoffen bevat die afkomstig zijn uit het Islamitische Kalifaat.
  • robotvalk - op afstand bestuurbaar vliegtuigje in de vorm van een valk, dat op bepaalde locaties wordt ingezet om de overlast van andere vogels te verminderen door ze te verjagen.

*  *  *

Uitdaging

Hoeveel van deze nieuwe woorden kunt u in één zin gebruiken? Post uw zin via een reactie! 

Wat gebeurt er met deze nieuwe woorden? 

In eerste instantie tekent het Instituut voor Nederlandse Lexicologie ze op, met de datum waarop ze zijn aangetroffen en een korte definitie. Dan wordt bekeken of de woorden in gebruik blijven. Als ze in de loop van de tijd (dat varieert van enkele maanden tot enkele jaren) vaker worden aangetroffen, liefst in verschillende bronnen (kranten, tijdschriften, gesproken media), kunnen ze in de woordenboeken worden opgenomen

Reactie toevoegen

Voor een goed verloop van de reacties op onze berichten, hanteren we enkele spelregels. Publicatie van uw reactie vindt plaats na beoordeling door de redactie op deze spelregels.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.