"
Ga naar de inhoud

Hun hebben?

Datum: 
22/2/2017

De Taalunie ontvangt regelmatig vragen over het Nederlands. In Taalunie:Bericht lichten we er telkens één uit. Deze keer de vraag wat men kan doen om het gebruik van hun als onderwerp tegen te gaan.

De vraag: Tijdens gesprekken op tv gebruiken heel veel randstedelingen hun als persoonlijk voornaamwoord in de derde persoon meervoud:  hun doen, hun werken, hun hebben. Langzamerhand wordt dit als normaal en behoorlijk Nederlands beschouwd, met name in sportprogramma's waar voetballers analyses maken. Ik merk dat vooral kinderen dit gaan overnemen. Mag ik de Taalunie vragen welke acties men zou kunnen ondernemen om deze storende fouten tegen te gaan?

Van: De heer George Verhagen uit Sint Jansteen (Zeeuws-Vlaanderen), gepensioneerd onderwijzer/schooldirecteur.

Antwoord: Het gebruik van hun als onderwerp is één van de grootste taalergernissen in Nederland. De hevige weerstand doet vermoeden dat het niet op korte termijn wordt aanvaard als Algemeen Nederlands of standaardtaal. Maar die hevige weerstand kan niet voorkomen dat het gebruik er is en ook navolging krijgt zo lang spraakmakende personen het voorzeggen. Het valt op dit moment niet te zeggen welke kant het gebruik opgaat.

De Taalunie treedt niet op als een soort van taalpolitie. Volgens haar valt van afkeuren of verbieden ook niet het grootste heil te verwachten. Het Nederlands kent naast de standaardtaal vele variëteiten in formele en minder formele situaties. Het gebruik van hun als onderwerp kunnen we ook zien als onderdeel van een informeler taalgebruik dat in Nederland wijd verspreid is geraakt, zeker via de televisie. In Vlaanderen bestaat dit met de tussentaal of het Verkavelingsvlaams in een nog meer uitgesproken vorm.

‘Hun hebben’ is niet aan te raden voor de Standaardtaal, maar hoeft in informele situaties niet te worden bestreden. Het Algemeen Nederlands is in de meeste situaties passend, zeker in de meer formele, maar variatie in informelere variëteiten houdt de taal ook levendig. 

Taaladviezen over ‘hun hebben’
 

Reactie toevoegen

Voor een goed verloop van de reacties op onze berichten, hanteren we enkele spelregels. Publicatie van uw reactie vindt plaats na beoordeling door de redactie op deze spelregels.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.