"
Ga naar de inhoud

Iedereen een Taalheld!

Auteur: 
Geert Joris
Datum: 
2/9/2014

Geen jaar gaat voorbij of er staan stukken in de krant met klachten over het taalgebruik van jongeren. Vooral aan het begin van een nieuw schooljaar zijn de kreten niet van de lucht. Ze kunnen niet spellen, ze spreken slordig, ze kennen het verschil niet meer tussen een sms’je naar een vriend en een mail naar een docent. En als jongeren hun taal niet meer onder de knie hebben, gaat die onherroepelijk naar de bliksem.

Met mensen die het allemaal zo zeker weten, is het moeilijk discussiëren. Ik hoed me ervoor uitspraken te doen over de grond van de klachten. Ik probeer verder te kijken. Wat kunnen we doen om de taalbeheersing van jongeren te verbeteren? Zorgen voor een degelijk taalonderwijs, dat is één. De Taalunie is daar, samen met het hele onderwijsveld met docentenopleiders en didactici, auteurs en ontwerpers van lesmethodes, schooldirecties en leerkrachten, dag na dag mee bezig.

Maar we kunnen ook de jongeren zelf stimuleren om zich een rijke taal eigen te maken. Daarom heeft de Taalunie, samen met twee uitgevers van schoolboeken en naslagwerken, Van Dale en Pelckmans, op 1 september een helder signaal gegeven aan 300.000 jongeren in Nederland en Vlaanderen die aan de middelbare school beginnen.

We willen de taalgebruiker van morgen enthousiast maken voor zijn moedertaal 

Het is een boekje geworden met de titel ‘Nederlands voor Taalhelden’. Een vrolijk en tegelijk een handig boekje dat jonge gebruikers probeert te motiveren en te interesseren voor taal, en hen duidelijke informatie geeft over kwesties waar ze tegenaan lopen als ze proberen de standaardtaal goed te gebruiken. Wie het boekje openslaat, wordt met plezier een taalheld.

Ik geloof dat dit een van de goede wegen is om de toekomst van onze taal te borgen: de taalgebruiker van morgen enthousiast maken voor zijn moedertaal en hem of haar helpen met betrouwbare informatie.

Van deze gelegenheid maak ik graag gebruik om iedereen te bedanken die er mee voor gezorgd heeft dat het boekje zijn weg vindt naar de jonge taalgebruiker. En voor wie nieuwsgierig is geworden naar ‘Nederlands voor Taalhelden’: het boekje is te vinden in de boekhandel - want ook als 'oudere' jongere kun je er veel plezier aan beleven! 

Reactie toevoegen

Voor een goed verloop van de reacties op onze berichten, hanteren we enkele spelregels. Publicatie van uw reactie vindt plaats na beoordeling door de redactie op deze spelregels.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.