"
Ga naar de inhoud

Nieuwe leden Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren

Datum: 
14/2/2017

De Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren, die het Comité van Ministers van de Taalunie adviseert, heeft  sinds 1 januari 2017 een aantal nieuwe leden en een nieuwe voorzitter en vicevoorzitter. Zij stellen zich voor. 

Annette Roeters (voorzitter)

Functie: algemeen directeur Raad voor de Kinderbescherming (Den Haag)
In de Raad omdat: Ik heb Nederlandse Taal- en Letterkunde gestudeerd en wilde daarop mijn beroepsleven bouwen, bijvoorbeeld in de journalistiek of in het onderwijs. Het werd het laatste, vooral aan de bestuurlijke en managementkant. Ik kom nu weer terug waar ik begonnen ben, dat voelt goed. Ik heb als leidinggevende het belang ervaren van taal. En taal is een krachtig instrument voor emancipatie; tot mijn twaalfde sprak ik uitsluitend Gronings dialect. Toen ik naar de HBS ging in de stad, moest ik als het ware een nieuwe taal leren. Ik breng bestuurlijke ervaring mee en een relevant netwerk.
Waarom is het Nederlands voor uw sector belangrijk? Taal is in iedere organisatie van belang. In het werk van de Raad voor de Kinderbescherming komen we tegen dat er meerdere problemen in gezinnen zijn, die ertoe leiden dat kinderen in de knel komen. Niet zelden hoort daar onvoldoende taalvaardigheid bij.
Mooiste Nederlandse woord: Haha, dat kan iedere dag een ander woord zijn. Vandaag denk ik aan helder, ik hou van woorden met een positieve connotatie.

Bart Vandesompele (vicevoorzitter)

Functie: directeur Scarlet Blue (Sint-Martens-Latem, België)
In de Raad omdat: De Taalunie heeft mij gecontacteerd omdat ze binnen de Raad mensen zochten die expertise hadden in het bedrijfsleven, maar toch ook de passie hadden voor cultuur en taal. Een combinatie die misschien niet zo vaak voorkomt, maar die aantoont dat de Taalunie aan een vernieuwing bezig is met meer oog op de maatschappelijke evoluties. Het laatste anderhalf jaar is de Raad uitgebreid met experten die ook moeten garant staan voor een brede en meer open visie voor de Taalunie, met meer aandacht voor andere aspecten dan het academische. Daar werk ik graag aan mee, samen met de andere leden van de Raad!
Waarom is het Nederlands voor uw sector belangrijk? Hoe je het ook bekijkt, het Nederlands is en blijft onze moedertaal die in grote mate onze cultuur en persoonlijkheid bepaalt. Onze identiteit kan verder gevormd worden door onze bijkomende talenkennis, het Engels, Spaans, Duits of Frans, zeker hier in België heel erg belangrijk. Er ligt daar wel een hoop werk, want ik merk elke dag dat het Engels meer en meer handen en voeten krijgt in het onderwijs, van klein tot groot, van middelbaar onderwijs tot de universiteiten. De nota van de Taalunie hierover is dan ook heel erg belangrijk.
Mooiste Nederlandse woord? Wijs heeft als woord iets ‘gracieus’, iets edels, en bij ons in de streek betekent het ook ‘leuk, aangenaam’. Maar ik blijf goesting mooi vinden omwille van de positieve dynamiek die het aangeeft: het motiveert je om de zaken aan te pakken!

Marc Cosyns (lid)

Functie: huisarts en universitair docent Universiteit Gent
In de Raad omdat: Ik vind het een eer gevraagd te zijn, zeker als opvolger van Frans Meyman en ook een beetje als Gents-Vlaamse vervanger van Ronald Soetaert. Ik houd van taal en van mijn Nederlandse taal in het bijzonder. Van taalgebruik, taalvariatie, taalverandering en taal(r)evolutie. Ik vind het boeiend om daarover mee te kunnen reflecteren, zelfs raad te geven op een hoger echelon en dit in samenspraak met en tussen Vlaamse en Nederlandse collega’s. Ik heb kennis van taalgebruik in de patiëntenzorg alsook in het wetenschappelijk discours betreffende geneeskunde en zorgverlening. En ervaring met en onderzoek in de uitwisseling van medische informatie in de publieke sfeer.
Waarom is het Nederlands voor uw sector belangrijk? Omdat correcte, duidelijk verstaanbare communicatie en overleg tussen zorgverlener en patiënt belangrijk is. Ook voor de preventie van ziekten en bij het ondersteunen van gezondheidsdoelen van burgers. Omdat wetenschappelijke (Engelse) taal omgezet moet worden in begrijpelijk, correct Nederlandse. En om de mondigheid van de patiënt te versterken met goed taalgebruik dat uitnodigend is.
Mooiste Nederlandse woord? Vurrukkulluk vind ik nog altijd een heerlijk triest woord, ik ben een echte ‘fan’ van Campert. Ik gebruik het woord in mijn pas verschenen boekje MORE eutopia later. Samenspraak vind ik ook zo’n prachtig woord, zo echt Nederlands en deel uitmakend van mijn motto: alleen samen overleeft.

Ralf Grüttemeier (lid)

Functie: hoogleraar Nederlandse letterkunde in Oldenburg (Duitsland)
In de Raad omdat: Goed taal- en letterenbeleid heeft goede contacten met het veld nodig, daarom lijkt mij een orgaan als de Raad erg zinvol. Wanneer men dan de vraag voorgelegd krijgt of men als lid wil toetreden, hoef ik daar niet lang over na te denken. Ik hoop met name op twee terreinen mijn steentje tot een en ander te kunnen bijdragen: dat van de letteren in een brede zin en dat van de internationale neerlandistiek.
Waarom is het Nederlands voor uw sector belangrijk? Als neerlandicus in Duitsland is het Nederlands mijn sector! In Oldenburg bieden wij een bachelor en een master in neerlandistiek aan en leiden we ook toekomstige leraren Nederlands voor de scholen in Nedersaksen op. Ik ben daarbij verantwoordelijk voor de Nederlandse letterkunde.
Mooiste Nederlandse woord? Dat wisselt nog wel eens. In dit jaargetijde, kijkend naar de bomen buiten mijn raam, is dat wringverwildering, uit steektakken in wringverwildering, een neologisme van Leopold. Maar er zijn ook fasen waarin onkreukbaar de hoogste ogen gooit, zeker in tijden als deze.

Els Keytsman (lid)

Functie: directeur Unia, Interfederaal Gelijkekansencentrum (Brussel)
In de Raad omdat: Ik heb een zwak voor het Nederlands en ook meertaligheid is een dada. Het spreken van een andere taal is een springplank, het verrijkt je cultureel en creëert kansen. En het lijkt me logisch dat meertalig opgroeien voor kinderen cognitieve voordelen heeft. Toch heeft Vlaanderen een starre verhouding met meertaligheid. Toen ik bij Vluchtelingenwerk aan de slag was, kwam ik mensen tegen die vier à vijf talen spraken en hier geen job vonden omdat hun Nederlands onvoldoende zou zijn. Terwijl je echt geen master Nederlandse literatuur op zak moet hebben om je op de werkvloer verstaanbaar te maken.
Waarom is het Nederlands voor uw sector belangrijk? Ik ben ook een uitgesproken voorstander van klare taal. Als mensen bij Unia aankloppen toetsen we hun vraag aan complexe wetgeving. Ik merk dat de verleiding vaak groot is om in even complexe taal te antwoorden. Mensen komen naar ons op een cruciaal moment in hun leven. Het is dan onze plicht om met duidelijke verstaanbare woorden uit te leggen waar ze staan. Dus trekken we sinds kort bij Unia bewust het register heldere taal open. Een correct juridisch antwoord hoeft niet ingewikkeld te zijn.
Mooiste Nederlandse woord? Er steekt voor mij niet één Nederlands woord bovenuit. Ik hou van een Vlaams woord als goesting en mijn favoriete gedicht is Bij mij zijt ge veilig van Wim Helsen. Nu ik mijn zoontje voorlees uit Annie M.G.’s Otje valt mijn oor op wasserette. Het woord is ritmisch en evoceert speels de klank van een wasserette. Ik hoor de machines vrolijk draaien (lacht).

Lenny van Oeveren (lid)

Functie: programmamanager ABN AMRO Bank
In Raad omdat: Ik was wel even verrast dat ik werd gevraagd. ‘Weet je zeker dat je mij moet hebben?’, dacht ik. Maar ik pas goed bij het streven om in de Raad meer verbinding te creëren met de samenleving en het bedrijfsleven. Ik heb bij ABN AMRO een groot taalprogramma geleid om de schrijfcultuur te veranderen. Ik zat ook in de programmacommissie van het onderzoeksprogramma Begrijpelijke Taal van het NWO. Bij de bank ben ik nu betrokken bij innovatie van adviesdienstverlening. Als lid van de Raad blijf ik toch verbonden met een eerder en zeer interessant aandachtsgebied.
Waarom is het Nederlands voor uw sector belangrijk? Het overgrote deel van onze klanten bedienen we in deze taal, vanzelfsprekend is het Nederlands belangrijk. Daarbij is ook belangrijk hoe we de taal gebruiken. We komen uit een tijd dat het vertrouwen in de financiële sector een deuk opliep, onder andere doordat klanten niet altijd begrepen welke producten zij afnamen en wat risico’s waren. Om heel eerlijk te zijn: de communicatie was ook niet altijd helder. Om klantbelang voorop te kunnen stellen is begrijpelijk Nederlands een voorwaarde. Zo verandert financiële en juridische vaktaal in een begrijpelijke boodschap voor de klant die past in zijn of haar belevingswereld. De ware expert toont zich immers in het makkelijk maken van moeilijke onderwerpen.
Mooiste Nederlandse woord: Wat een strikvraag! Ik heb niet één favoriet woord, ja woorden op het persoonlijke vlak, zoals mama. De kracht van het woord zit voor mij vaak juist in de bijzondere combinatie die schrijvers of dichters ermee weten te maken, die maakt een taal sprankelend. Maar daar waag ik me niet aan.

Massimiliano Spotti (lid)

Functie: universitair docent en adjunct-directeur van Babylon, onderzoekscentrum van Tilburg School of Humanities, Universiteit van Tilburg, dat de complexiteit van de talige, culturele en religieuze (super-) diversiteit bestudeert binnen online en offline omgevingen.
In de Raad omdat: Ik vind het absoluut een eer om gevraagd te worden als deskundige maar ook als buitenlander. Ik vind het heel belangrijk om te laten zien dat je een bijdrage kunt leveren aan de maatschappij zonder dat je perfect Nederlands spreekt. Mijn expertise is asiel, integratie, burgerschap en de toetsing hiervan. Ik hecht ook veel waarde aan het initiatief van de Raad van Europa om aandacht te hebben voor ongeletterde nieuwkomers die Nederlands leren binnen een integratietraject.
Waarom is het Nederlands voor uw sector belangrijk? Uit het oogpunt van integratie. Men zegt, als je Nederlands beheerst, kun je integreren. Maar de vraag is dan wel: wat is integratie eigenlijk? Wat voor soort Nederlands moet je kunnen beheersen, wat is het niveau dat jou een geïntegreerd burger maakt en als je de taal beheerst, ben je dan geïntegreerd of moet je daar meer voor doen?
Mooiste Nederlandse woord: Uitzondering. Als buitenlander voel je je soms een uitzondering, en in de Raad ben ik dat misschien ook. Het mooiste Italiaanse woord? Zuzzurellone, vanwege de uitspraak. Het betekent nietsdoener.

De Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren adviseert het Comité van Ministers over het beleid van de Taalunie. De Raad kan adviezen uitbrengen op verzoek van het Comité of op eigen initiatief. Voor de invulling van deze functies heeft de Taalunie nadrukkelijk gezocht naar een brede vertegenwoordiging uit de maatschappij en het bedrijfsleven, naast de meer traditionele vertegenwoordiging van onderwijs, wetenschap, letteren en cultuur. De leden van de Raad zijn benoemd voor een periode van drie jaar. Voor meer informatie, zie de website van de Taalunie.

Reactie toevoegen

Voor een goed verloop van de reacties op onze berichten, hanteren we enkele spelregels. Publicatie van uw reactie vindt plaats na beoordeling door de redactie op deze spelregels.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.