"
Ga naar de inhoud

Over het daltoneffect en de mipster

Datum: 
8/4/2014

Talen bewegen mee met hun tijd en met de mensen die ze spreken. Taal staat dus niet stil! Iedere dag zien nieuwe woorden en begrippen het licht. Kent u deze al? Wie weet heeft u ze zelf al gebruikt. Of gaat u dat vanaf nu doen. En dan is het goed te weten hoe je ze spelt.

daltoneffect - effect dat jongere kinderen uit een gezin vaak in de voetsporen van hun criminele oudere broers en zusters treden en dat daardoor dus criminele bendes ontstaan die vergelijkbaar zijn met de Daltons uit Lucky Luke (geen hoofdletter, want het gaat niet om het effect dat de Daltons veroorzaakten, maar om een soort effect)

graaiplafond - wettelijk vastgesteld maximumsalaris voor topfuncties

mipster - (< moslim hipster) jonge modebewuste moslimvrouw, die actief uitdraagt dat het dragen van een hoofddoekje geen teken van onderdrukking is, maar een zelfgekozen manier van leven (geen koppelteken, geen apostrof, want je spreekt het als een gewoon woord uit, niet als een serie letters)

pop-uprestaurant - restaurant dat zich tijdelijk en gedurende korte tijd op een locatie vestigt en nooit de intentie heeft om daar te blijven (pop-up schrijf je met een koppelteken omdat het rechterdeel een voorzetselbijwoord is; dit leenwoord uit het Engels nemen we zonder tweede streepje op in een samenstelling)

zelfplagiaat - het produceren van nieuwe publicaties door eerder gepubliceerd werk van eigen hand van een nieuwe titel te voorzien, maar verder in nauwelijks gewijzigde vorm over te nemen (geen koppelteken, het is een gewone samenstelling)

 

Reactie toevoegen

Voor een goed verloop van de reacties op onze berichten, hanteren we enkele spelregels. Publicatie van uw reactie vindt plaats na beoordeling door de redactie op deze spelregels.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.