"
Ga naar de inhoud

Waden door de Wadden

Auteur: 
Tanneke Schoonheim
Datum: 
8/4/2014

Het Groene Boekje kent de woorden wad, waddengebied en waddenkust met een kleine letter en daarnaast Waddeneiland en Waddenzee met een hoofdletter. Betekent dat dan dat je nooit Waddengebied met een hoofdletter of waddeneiland met een kleine letter mag schrijven? Nee, zoals zo vaak bij spelling ligt het allemaal wat genuanceerder en gaat het erom wat er nu precies met het woord in kwestie wordt aangeduid.

Over Waddeneilanden...

Een wad is een ondiepe, doorwaadbare plaats in het water. Het woord komt al vanaf de vroege middeleeuwen in het Nederlands voor en is ook te vinden in plaatsnamen als Wadenoijen. In het meervoud gebruikt, wordt met de Wadden de vijf eilanden bedoeld die aan de bovenkant van Nederland liggen: Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. In dat geval is Wadden een eigennaam en wordt het dus met een hoofdletter geschreven. De zee rond de Wadden heeft de naam Waddenzee, ook een eigennaam. Een eiland dat tot de Wadden behoort, is dus een Waddeneiland.

... en waddeneilanden

Wanneer het echter over een eiland gaat dat niet tot de Nederlandse Wadden behoort, bijvoorbeeld het Duitse Sylt of het Deense Rømø, schrijf je waddeneiland met een kleine letter. Een waddeneiland is een algemene aanduiding voor een eiland in een waddengebied, een kustgebied dat door de relatieve ondiepte van het water en de getijdenwerking tweemaal per dag voor een deel droogvalt. De samenstelling bestaat dan uit de woorden wad (als soortnaam gebruikt) en eiland, niet uit de eigennaam Wadden en eiland. Datzelfde geldt voor woorden als waddengebied, waddenkust en waddenstrand, die alleen met een hoofdletter geschreven worden als ze specifiek verwijzen naar het gebied, de kust of het strand van de Wadden, en in alle andere gevallen een kleine letter krijgen.

 

Auteur Tanneke Schoonheim is voorzitter van de Spellingcommissie en hoofdredacteur Algemeen Nederlands Woordenboek bij het Instituut voor Nederlandse Lexicologie. 

Reactie toevoegen

Voor een goed verloop van de reacties op onze berichten, hanteren we enkele spelregels. Publicatie van uw reactie vindt plaats na beoordeling door de redactie op deze spelregels.