"
Ga naar de inhoud

Haal de fout uit de zin

Auteur: 
Taaltelefoon
Datum: 
10/5/2019
Onderstaande zin bevat één fout. Ziet u welke?

Bij onze eerste ontmoeting gaf mijn schoonmoeder me een schattende blik en beet ze me een van haar onmeedogenloze oneliners toe: ‘Wat een man meer heeft dan een aap, is meegenomen’.

Reacties

Dit is volgens mij een voorbeeld van een mogelijke taalverandering-in-spe. Het komt namelijk voor, zij het (vooralsnog) in beperkte mate, en het zou zich dus wijder kunnen verbreiden. Het woord 'fout' is in dit soort contexten dan ook relatief. Vergelijk ook "je leven weer op de rit hebben"; ik vind het raar, maar het is zeker niet meer tegen te houden, ook al zou je dat willen. Zoals een collega-sociolinguïst ooit treffend zei: "Hun gaan winnen, want hun zijn met zovelen".
Onmeedogenloze bestaat niet.
Dit is geen reactie op de foute zin van 16 mei, maar op de spelregels. De laatste zin luidt: "Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waar onze websites naar linken." Hoewel ik het jammer vind dat 'site' en 'website' niet vervangen hebben kunnen worden door 'stek' en 'webstek' zoals de stichting Nederlands ooit voorstelde, leg ik me daarbij neer. Maar moet u nou ook zo nodig het 'Engelse' werkwoord 'linken' gebruiken? Was 'verwijzen' geen aanvaardbaar alternatief geweest? En wat het zelfstandig naamwoord 'link' betreft: ja, het is korter dan 'koppeling', maar toch heeft dat laatste mijn voorkeur. Niet alles hoeft zo kort mogelijk! Wat is uw reactie?
'schattende' moet zijn: 'geringschattende'.
Ik ben meedogenloos voor "onmeedogenloos"
“Geef” je trouwens een blik aan iemand? Een blijk drop? Volgens mij werp je een blik (toe).
Ik dacht ook eerst geringschattende, maar als er maar één fout in de zin zit, dan moet het onmeedogenloze zijn.
aan 'Anonymous': ik denk dat er wel een verschil bestaat tussen 'schattend' en 'geringschattend'. Het eerste is objectief: 'wat voor vlees heb ik in de kuip', het tweede heeft daar al een 'laatdunkende' mening over.
@Bert Weltens: is het woord 'fout' niet in alle contexten relatief?
Eens met de vorige twee (anonynous en Falleyn), schatten zou hier geringschatten moeten zijn, en zonder mededogen met nog eens een on ervoor is onzin. "Onderstaande zin" bevat dus wel twee fouten :-)
"On(meedogend)" + "meedogenloos" geeft "*Onmeedogenloos. Een zuiver geval van contaminatie. Dit is iets wat ik in de jaren 60 moest afleren. De jaren 60? Ja, Zestig jaar geleden! Veel heeft ons taalonderwijs blijkbaar niet opgebracht. Wat Bert Weltens hierboven beweert - albeit raar verwoord - is niet zo dom. Ooit wordt het woord "onmeedogenloos" misschien correct Nederlands, omdat iedereen het gaat zeggen. Taal is niet consequent. Taal is wat mensen gebruiken. Wat is het: "kritiseren" of "bekritiseren"? Het juiste woord is "kritiseren". "Bekritiseren" is een contaminatie van "be(oordelen)" en "kritiseren". Maar hoeveel van ons gebruiken die "taalfout" niet? Uiteindelijk wordt een foutief woord in de taal opgenomen en is het niet langer foutief. Wat niet betekent dat "onmeedogenloos" correct Nederlands is. Zestig jaar geleden werd ik daar op school een punt voor afgetrokken toen ik dat woord gebruikte. Ik haat dat woord nog steeds.

Reactie toevoegen

Voor een goed verloop van de reacties op onze berichten, hanteren we enkele spelregels. Publicatie van uw reactie vindt plaats na beoordeling door de redactie op deze spelregels.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.