"
Ga naar de inhoud

Haal de fout uit de zin

Auteur: 
Taaltelefoon
Datum: 
30/11/2018
Onderstaande zin bevat één fout. Ziet u welke?

Overheidsdienaren krijgen om de haverklap te horen dat ze een lommerrijk baantje hebben, maar twee op de drie ambtenaren klaagt over stress en ziet de toekomst somber in.

Reacties

klagen ... zien... Zijn dat geen twee woorden die verkeerd geschreven zijn?
……,maar twee op de drie ambtenaren klagen over stress en zien de toekomst somber in
Hebben die ambtenaren een baan met veel schaduw van bomen dan? Minstens zo’n grote fout mijns inziens!
Bij een lommerrijk Laantje kan ik me nog wel iets voorstellen, maar bij een lommerrijk Baantje ... ?!
klagen en zien
klagen ipv klaagt
klaagt moet zijn klagen
Ik dacht overheidsambtenaren ipv overheidsdienaren het antwoord is natuurlijk ook zeker waar
Volgens mij zijn dit twee fouten, of zie ik dat verkeerd?
maar twee op de drie ambtenaren klagen
Dit is erg! Niet alleen zijn het dan dus twee fouten, want twee persoonsvormen; maar het gebeurt zo vaak, dat je kunt vermoeden dat hier de verzamelingenleer aan het werk is en "twee op de drie" als een willekeurige, enkelvoudige hoeveelheid wordt beschouwd. Verder is "lommerrijk" natuurlijk een enormiteit, een lexicale registerfout van jewelste. Mijn tuin kan lommerrijk zijn, maar mijn baan?!? hartelijke groet
Als ze nou in mijn wijk, Bos en Lommer, zouden werken, zou dat 'lommerrijk' nog kloppen.

Reactie toevoegen

Voor een goed verloop van de reacties op onze berichten, hanteren we enkele spelregels. Publicatie van uw reactie vindt plaats na beoordeling door de redactie op deze spelregels.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.