"
Ga naar de inhoud

Haal de fout uit de zin

Auteur: 
Taaltelefoon
Datum: 
4/6/2019
Onderstaande zin bevat één fout. Ziet u welke?

Toen Elvis Presley onder de wapens kwam en zijn vetkuif voor de perscamera’s kortgewiekt werd, schreven journalisten over de symbolische castratie van het rock-‘n-rollidool.

Reacties

‘wapenen’ i.p.v. ‘wapens.
'Onder de wapens komen ...' lijkt me een heel stroeve en ongewone uitdrukking. Is er iets mis mee met 'zijn militaire dienstplicht vervullen' ?
kortgewiekt : Komt van 'kortwieken' : voltooid deelwoord ge+ infinitief ---> gekortwiekt
gekortwiekt
“Onder de wapens” vind ik ook niet fraai. Dat was toch altijd “onder de wapenen”?
Voor iedereen die reageert op 'wapens': dit zal wel weer een van de ondoorgrondelijke taalroerselen van de Taalunie zijn, sinds de grote spellingswijziging van 1995. 'De' mensen begrijpen wapenen niet meer, en dus gaan we het maar 'moderniseren'. En maar klagen dat het algemene taalniveau van de Nederlanders achteruitgaat...
Nederlanders of Belgen, als je totaal niet om je moedertaal geeft en je moet een fout uit een stom zinnetje halen, dan kan het gebeuren dat je die niet opmerkt, ook al heb je je bril op. Ikzelf moest twee keer de zin lezen voor ik de fout opmerkte, omdat ik vermoedde dat het weer eens om zo'n idiote spelfout ging: rock 'n rollen, ik rock-'n-rol, rock-'n-rolde, ik heb gerock-'n-rold. Wat voor afschuwelijke mensen hebben ons die "Nieuwe Spelling" aangedaan! (Rock 'n roll wordt m.i. uitgesproken "rool", niet "rok en rol".) Maar beginnen van "wapenen" voor "wapens" gaat wel een beetje ver, al begrijp ik niet wat Emmy bedoelt. Hoe kan de Taalunie of de Spellingwijziging iets te maken hebben met Nederlanders die hun eigen taal niet meer beheersen? Ik hou het op: Hè? Rare zin. Zou dit de fout kunnen zijn? Zoals je de balk in je eigen oog niet ziet.

Reactie toevoegen

Voor een goed verloop van de reacties op onze berichten, hanteren we enkele spelregels. Publicatie van uw reactie vindt plaats na beoordeling door de redactie op deze spelregels.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.