"
Ga naar de inhoud

Haal de fout uit de zin

Auteur: 
Taaltelefoon
Datum: 
4/6/2019
Onderstaande zin bevat één fout. Ziet u welke?

Toen Elvis Presley onder de wapens kwam en zijn vetkuif voor de perscamera’s kortgewiekt werd, schreven journalisten over de symbolische castratie van het rock-‘n-rollidool.

Reacties

‘wapenen’ i.p.v. ‘wapens.
'Onder de wapens komen ...' lijkt me een heel stroeve en ongewone uitdrukking. Is er iets mis mee met 'zijn militaire dienstplicht vervullen' ?
kortgewiekt : Komt van 'kortwieken' : voltooid deelwoord ge+ infinitief ---> gekortwiekt
gekortwiekt
“Onder de wapens” vind ik ook niet fraai. Dat was toch altijd “onder de wapenen”?
Voor iedereen die reageert op 'wapens': dit zal wel weer een van de ondoorgrondelijke taalroerselen van de Taalunie zijn, sinds de grote spellingswijziging van 1995. 'De' mensen begrijpen wapenen niet meer, en dus gaan we het maar 'moderniseren'. En maar klagen dat het algemene taalniveau van de Nederlanders achteruitgaat...

Reactie toevoegen

Voor een goed verloop van de reacties op onze berichten, hanteren we enkele spelregels. Publicatie van uw reactie vindt plaats na beoordeling door de redactie op deze spelregels.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.