"
Ga naar de inhoud

Haal de fout uit de zin

Auteur: 
Taaltelefoon
Datum: 
22/10/2019
Onderstaande zin bevat één fout. Ziet u welke?

Vlak voor het begin van het televisiedebat verexcuseerde de ijdele partijvoorzitter zich en liep hij naar het toilet om snel een kam door zijn haar te halen en zijn stropdas recht te trekken.

Reacties

Journalisten, politici en andere geïnterviewden gebruiken regelmatig: "mogelijks", "zo snel als mogelijk", het irriterende stopwoordje "ja" tijdens een gesprek of verslag. Kunnen jullie VRT, VTM, ... hier attent op maken a.u.b.?
Bevat de zin niet twee fouten? Is hij in 'en liep hij naar het toilet' niet overbodig?
Verexcuseren: pleonasme?... verontschuldigen en excuseren...
De fout is natuurlijk 'verexcuseerde', een samentrekking van 'verontschuldigde' en 'excuseerde'. Inderdaad, 'hij' kan gemist worden, al gaat 'overbodig' mij iets te ver.
de hele zin is "kramiek" en - hold your horses - ik begrijp met opzet uiteraard maar (mede) daardoor wordt onze vlaamsche taal niet echt hoger getild, toch!? dus deze (te)rechtzettende poging: * vlak voor & begin: tautologie * verexcuseerde: uiteraard fout * ijdel & partijvoorzitter: zijn ze allemaal - dus ook tauto * normale mensen "gaan" naar het toilet - ook te weten: "it is never so urgent one has to run for it" dixit Merton Bernfield medio 1978 door oudere wijze prof vàv deze toen nog jonge post-doc * televisiedebat wordt onveranderlijk & steeds grondig voorbereid vooral in de grimage-stoel en dus geen enkele reden om snel kam etc * "stropdas" klinkt al te gents en dus gewoon "das" - er zijn geen andere, toch!? hopend u hiermee zoalniet van dienst te zijn, dan toch voor een goed ochtend-humeur te zorgen (er stond eerst "beter", maar dat zou een voorafgaandelijk goed impliceren ...) mfg PS: toevoegend aan de terechte vraag van de heer Luc Van Roeyen: ban ook "eigenlijk" & "een beetje" & ...
Helemaal eens met Theo. Misschien is het gebruik van 'hij' hier, strikt genomen, niet fout, maar het 'schuurt' ook bij mij.
juist voor het begin van het televisiedebat excuseerde de ijdele partijvoorzitter zich en liep naar het toilet om snel...…..
"verexcuseerde" als O.V.T. van wat ? "Excuseerde..." is voldoende. "Verexcuseerde is een contaminatie van "excuseerde" en "verontschuldigde".
Dit is geen reactie op bovenstaande zin, maar een kreet om hulp. Ik heb zo de indruk dat minstens de helft va n de Nederlandstaligen de "te" bij "proberen" geschrapt heeft. Nog even en het is weer geen fout meer, omdat iedereen het als normaal gaat beschouwen.
In de reacties zie ik het woord woord "mogelijk" voorbij komen, had altijd het idee dat het "mogenlijk" mocht zijn. Het verleden tijd van mag is toch mogen, niet moge. Ik excuseer mij dat dat ik even afdwaal.
"Verexcuseren" is een contaminatie van "ver(ontschuldigen)" en "excuseren", zoals de heer Walter zei. Belgen zijn daar sterk in. Er is totaal niets mis met die "hij". Hebben jullie geen taalgevoel? "Daarom ging ie weg en liep de trap af" zou ik eerder raar vinden. Mag ik in dit verband opmerken dat Belgen zich niet excuseren? Zij zeggen "Excuseer?" zonder het wederkerend voornaamwoord. Zelfs in uitstekende tijdschriften als Humo vind je dit terug, niet van de geïnterviewde, maar de journalist. Jullie "fouten" dateren uit de 20ste eeuw. Kunnen jullie geen hedendaagse fouten laten verbeteren? Hier is een heel leuke. Belgen zeggen "de dag van vandaag" ("le jour d'aujourd'hui"). Ik lees tegenwoordig "de dag vandaag". Is dit nog een gallicisme? Nee, het is gewoon het omgekeerde van wat het in het Nederlands is: "vandaag de dag" is in het Belgisch "de dag vandaag". Let's face it: Belgen zeggen en schrijven alles omgekeerd. Wat heeft Willem I hun toch aangedaan?
"Verexcuseren" is geen pleonasme. Het is een "contaminatie" van "(zich) excuseren" en "(zich) verontschuldigen"). Een "rijke miljonair" is een pleonasme, omdat "rijk" in "miljonair vervat zit. In "arme, behoeftige" mensen zeg je tweemaal hetzelfde met synoniemen. Dat is een tautologie. Het leuke is dat het werkwoord "bekritiseren" tegenwoordig aanvaard wordt. Het is een samentrekking van "beoordelen" en "kritiseren", een pure contaminatie, dus. Maar iedereen zegt "bekritiseren". Dus is het juist, omdat iedereen het zegt. Taal evolueert, misschien niet zoals het hoort, maar het gebeurt zo omdat het volk het zo doet. Niemand kan taal veranderen - enkel de mensen. Misschien zeggen we over vijftig jaar allemaal "verexcuseren" - Aaargh! Maar niemand kan daar iets aan doen.
Mevrouw Frieda Schilders is bang dat "te" zal verdwijnen in bijvoorbeeld, "hij probeerde dat te doen". Er zijn genoeg Nederlandssprekenden, mevrouw, die ervoor zullen zorgen dat dat niet gebeurt. Net zoals het niet kan dat Belgen onze taal kapotmaken. Zoals Anonymous zei, Wat als? Een taal wordt gesproken door een volk, en als de meerderheid van dat volk iets op een bepaalde manier zegt - of verandert - dan is dat zo. Als vijf miljoen Vlamingen "Excuseer" zeggen i.p.v. "Excuseer me", is dat "Vlaams", maar geen Nederlands. Ze zeggen ook "mogelijks" en "mogenlijk". So what? Er is niks meer aan te doen. In 1995 met de spellingwijziging en die afschuwelijke tussen-n wist ik meteen dat het zou gebeuren: Belgen spreken die uit, omdat ze elke letter van een woord uitspreken. Geen wonder dat ze meestal Het Groot Dictee gewonnen hebben: correct Nederlands voor hen betekent een correcte spelling - screw grammatica of vocabularium. Als je geen taalgevoel hebt, moet je ergens een houvast aan vinden. Waar moeten onderwijzers hun leerlingen anders op beoordelen? Een Vlaamse onderwijzer zei me ooit dat hij in een dictee de tussen-n uitsprak, omdat anders zijn leerlingen die niet zouden schrijven. Kun je nog dieper zakken? Taal evolueert. Kijk naar het Engels in Engeland. Het Amerikaans Engels. Ook het Nederlands doet dat. Het probleem in België is dat het daar eerder regresseert. Hun "ABN"-actie van de jaren 1960 is uitgedeemsterd. Belgen distantiëren zich steeds meer van Nederland, en misschien is dat de reden waarom ze hun eigen taaltje beginnen te praten, en alles omgekeerd zeggen. "Zeker en gewis" wordt "gewis en zeker", "nootmuskaat" is "muskaatnoot", "vandaag de dag" wordt "de dag vandaag". Wat kun je daaraan doen? Aan de VRT en de VTM vragen of zij hun kijkers behoorlijk Nederlands willen leren? Het zou wel leuk zijn als die "BV's" Nederlands praatten in hun programma's, maar dat doen ze juist niet omdat ze niet aanmatigend willen overkomen en populair willen blijven. Sorry, maar die "te" zal verdwijnen, althans in België. Net zoals "zich" in "zich excuseren" of "zich permitteren". Wat kan de Taalunie eraan doen? Niets. Wat kunnen Vlaamse televisiezenders eraan doen? Hoeveel mensen kijken nog naar de televisie? En zij die kijken, hebben geen behoefte aan Nederlands. Die willen hun FC De Kampioenen of Familie of Thuis zien, en het taaltje horen dat ze zelf praten. Het is een vicieuze cirkel. Er is niets mis met nieuwe woorden in het Nederlands, of met lichte verschuivingen in de grammatica (als die er al zijn). Onze taal is een levende taal, net zoals het Engels (UK en US), het Duits en het Frans. Het zou erg zijn als het niet zo was. Over twintig jaar praten we anders dan nu. Over honderd jaar nog - heel erg - anders. Hoezee! (Problem is, over honderd jaar praten die Vlamingen nog altijd hun taaltje van in de negentiende eeuw. Oh, well.)

Reactie toevoegen

Voor een goed verloop van de reacties op onze berichten, hanteren we enkele spelregels. Publicatie van uw reactie vindt plaats na beoordeling door de redactie op deze spelregels.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.