"
Ga naar de inhoud

Helpt u het Nederlands toegankelijk te maken voor iedereen?

Auteur: 
Kevin De Coninck, Vicky Puls
Datum: 
21/9/2017

Als u Nederlands spreekt doet u automatisch mee in de samenleving. Of toch niet? Het Nederlands biedt weliswaar volop kansen om mee te draaien in de Vlaamse, Nederlandse en Surinaamse samenleving, maar niet iedereen kan het Nederlands even vanzelfsprekend gebruiken. Voor mensen met communicatieve beperkingen, zoals blinden en slechtzienden en doven en slechthorenden, bestaan hiervoor zelfs fysieke drempels. Ondanks de te slechten drempels zet een aantal partijen zich in om voor iedereen gelijke kansen te bieden om maatschappelijk mee te doen en het Nederlands zo toegankelijk mogelijk te maken voor iedereen. Wilt u hierover meedenken? Graag slaan we de handen ineen.

Vorig jaar kon u in het muZIEum in Nijmegen een nieuwe belevingswereld en tentoonstelling bezoeken waarin u de mogelijkheden van taal- en spraaktechnologie voor blinden en slechtzienden zelf kon ervaren. Hiervoor bracht de Taalunie samen met NOTaS, de Nederlandse Organisatie voor Taal- en Spraaktechnologie, verschillende ontwikkelaars in contact met vertegenwoordigers van de doelgroep. Samen werd nagedacht over concrete oplossingen voor de dagelijkse problemen die blinden en slechtzienden ervaren, onder meer op het vlak van ICT-gebruik, thuis wonen en mobiliteit. Hieruit kwamen tal van nieuwe ideeën voort die gepresenteerd werden in de belevingswereld en tentoonstelling in het muZIEum.

Ook dit jaar is er aandacht voor de manier waarop blinden en slechtzienden taal gebruiken. Samen met diverse partijen uit Nederland en Vlaanderen voert de Taalunie gesprekken om een nieuwe brailleautoriteit in het leven te roepen. Enerzijds is het doel hiervan de 6-puntsbraillestandaard te actualiseren, anderzijds de regels voor het printen van het brailleschrift verder te uniformeren. Tegelijkertijd wordt er bekeken wat er nog meer gedaan kan worden voor andere doelgroepen met communicatieve beperkingen, zoals doven en slechthorenden. Denk bijvoorbeeld aan onze inspanningen om de eigen taaladviezen toegankelijk te maken voor deze doelgroep.

Graag laat de Taalunie zich ook door de doelgroep zelf verder inspireren. In het filmpje dat over de samenwerking met het muZIEum en NOTaS is gemaakt, roept de Taalunie diverse doelgroepen en partijen op om samen te bekijken hoe we het Nederlands nog toegankelijker kunnen maken voor mens en maatschappij. Naast blinden en slechtzienden en doven en slechthorenden, kunt u hierbij aan tal van andere doelgroepen denken. Hebt u ideeën? Of kent u andere doelgroepen waarvoor we het Nederlands toegankelijker kunnen maken? Laat het ons vooral weten en verspreid het filmpje zodat ook anderen ons verder kunnen bezielen.

Meer informatie

Hoe maken we het Nederlands voor iedereen toegankelijk, ook voor mensen met een communicatieve beperking of een bijzondere aandoening? Lees er hier meer over.

 

Reactie toevoegen

Voor een goed verloop van de reacties op onze berichten, hanteren we enkele spelregels. Publicatie van uw reactie vindt plaats na beoordeling door de redactie op deze spelregels.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.